Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

    مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

 

     رئیس مرکز رشد: خانم دکتر صادقه حسین زاده

دکترای مدیریت دولتی

 

 

 

 

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تلاش و اهتمام ویژه ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاونت آموزشی و مدیریت پژوهشی، آغاز به کار نموده است. در این مرکز خدماتی از جمله آموزش و مشاوره در امر تجاری سازی، بازاریابی، مشاوره به واحدهای فناور، ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی دولتی و سایر شرکتها، ایجاد تسهیلات در جهت تبدیل ایده کاری به محصول و بسترسازی لازم جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، تخصیص فضای کاری و خدمات اینترنتی در حد امکان و همکاری در جهت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در قالب وام های قرض الحسنه به مخترعان ارائه می شود.

این مرکز آماده همکاری با صاحبان ایده مبتنی بر کارآفرینی است. داشتن توجیه اقتصادی و فنی و برخورداری از گروه کاری مرتبط از جمله شرایط پذیرش در این مرکز به شمار می آید.

در پایان از همه همکاران و صاحبان اندیشه در حوزه فناوری سلامت می خواهم بر اهمیت کارشان واقف بوده و همه دست در دست هم برای ارتقای جایگاه علمی این مرکز تلاش و کوشش نماییم.